2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Blansko 201 121 605 468 237 38
Brno-město 1 352 747 4 148 3 362 2 163 230
Brno-venkov 911 438 2 576 1 998 1 246 118
Břeclav 248 117 712 548 343 57
Hodonín 397 193 1 109 832 495 109
Vyškov 297 176 678 522 277 60
Znojmo 222 93 829 640 434 62
Jihomoravský kraj 3 628 1 885 10 657 8 370 5 195 674
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Blansko 22,2 % 13,4 % 66,8 % 51,7 % 26,2 % 4,2 %
Brno-město 28,6 % 15,8 % 87,7 % 71,0 % 45,7 % 4,9 %
Brno-venkov 34,9 % 16,8 % 98,8 % 76,6 % 47,8 % 4,5 %
Břeclav 24,8 % 11,7 % 71,3 % 54,9 % 34,3 % 5,7 %
Hodonín 29,9 % 14,6 % 83,6 % 62,7 % 37,3 % 8,2 %
Vyškov 34,3 % 20,3 % 78,2 % 60,2 % 31,9 % 6,9 %
Znojmo 20,7 % 8,7 % 77,1 % 59,5 % 40,4 % 5,8 %
Jihomoravský kraj 29,0 % 15,1 % 85,2 % 66,9 % 41,5 % 5,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)