2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Blansko 324 164 899 667 345 41
Brno-město 1 254 696 3 924 3 180 2 164 190
Brno-venkov 811 393 2 043 1 535 939 110
Břeclav 333 145 899 674 418 43
Hodonín 449 210 1 114 806 487 105
Vyškov 306 183 751 603 305 51
Znojmo 270 124 834 630 410 57
Jihomoravský kraj 3 747 1 915 10 464 8 095 5 068 597
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Blansko 29,7 % 15,0 % 82,4 % 61,1 % 31,6 % 3,8 %
Brno-město 26,4 % 14,6 % 82,5 % 66,8 % 45,5 % 4,0 %
Brno-venkov 29,8 % 14,4 % 75,1 % 56,4 % 34,5 % 4,0 %
Břeclav 29,5 % 12,9 % 79,7 % 59,8 % 37,1 % 3,8 %
Hodonín 29,3 % 13,7 % 72,7 % 52,6 % 31,8 % 6,9 %
Vyškov 29,0 % 17,4 % 71,3 % 57,2 % 28,9 % 4,8 %
Znojmo 23,7 % 10,9 % 73,2 % 55,3 % 36,0 % 5,0 %
Jihomoravský kraj 27,9 % 14,3 % 78,0 % 60,3 % 37,8 % 4,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)