2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Blansko 399 218 1 022 794 471 27
Brno-město 1 176 697 3 856 3 148 2 083 197
Brno-venkov 624 313 1 854 1 395 786 116
Břeclav 269 134 777 618 357 55
Hodonín 435 258 1 039 793 455 107
Vyškov 255 165 733 612 378 63
Znojmo 324 153 824 589 278 63
Jihomoravský kraj 3 482 1 938 10 105 7 949 4 808 628
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Blansko 32,0 % 17,5 % 82,1 % 63,8 % 37,8 % 2,2 %
Brno-město 24,9 % 14,8 % 81,7 % 66,7 % 44,2 % 4,2 %
Brno-venkov 27,1 % 13,6 % 80,6 % 60,6 % 34,2 % 5,0 %
Břeclav 27,3 % 13,6 % 78,7 % 62,6 % 36,2 % 5,6 %
Hodonín 30,6 % 18,1 % 73,1 % 55,8 % 32,0 % 7,5 %
Vyškov 27,8 % 18,0 % 79,9 % 66,7 % 41,2 % 6,9 %
Znojmo 30,3 % 14,3 % 77,0 % 55,0 % 26,0 % 5,9 %
Jihomoravský kraj 27,5 % 15,3 % 79,8 % 62,8 % 38,0 % 5,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)