2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Blansko 437 223 1 027 760 418 26
Brno-město 1 295 763 4 110 3 360 2 145 205
Brno-venkov 734 386 1 898 1 413 807 107
Břeclav 337 187 814 634 340 60
Hodonín 466 254 1 086 816 486 103
Vyškov 299 190 816 672 408 54
Znojmo 372 167 861 599 307 57
Jihomoravský kraj 3 939 2 167 10 609 8 252 4 909 611
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Blansko 35,1 % 17,9 % 82,4 % 61,0 % 33,5 % 2,1 %
Brno-město 26,0 % 15,3 % 82,5 % 67,4 % 43,0 % 4,1 %
Brno-venkov 30,5 % 16,0 % 79,0 % 58,8 % 33,6 % 4,4 %
Břeclav 31,5 % 17,5 % 76,2 % 59,4 % 31,8 % 5,6 %
Hodonín 30,8 % 16,8 % 71,8 % 53,9 % 32,1 % 6,8 %
Vyškov 29,6 % 18,8 % 80,8 % 66,6 % 40,4 % 5,4 %
Znojmo 32,8 % 14,7 % 75,8 % 52,8 % 27,0 % 5,0 %
Jihomoravský kraj 29,5 % 16,2 % 79,4 % 61,8 % 36,8 % 4,6 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)