2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Okres Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Havlíčkův Brod 394 243 806 643 376 10
Jihlava 234 104 946 733 565 38
Pelhřimov 222 125 651 532 339 47
Třebíč 329 185 951 753 465 35
Žďár nad Sázavou 354 236 1 035 881 577 42
Kraj Vysočina 1 533 893 4 389 3 542 2 322 172
Podíl (v %)
Okres Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Havlíčkův Brod 43,2 % 26,7 % 88,5 % 70,6 % 41,3 % 1,1 %
Jihlava 20,2 % 9,0 % 81,7 % 63,3 % 48,8 % 3,3 %
Pelhřimov 27,0 % 15,2 % 79,1 % 64,6 % 41,2 % 5,7 %
Třebíč 29,3 % 16,5 % 84,8 % 67,1 % 41,4 % 3,1 %
Žďár nad Sázavou 28,6 % 19,1 % 83,6 % 71,2 % 46,6 % 3,4 %
Kraj Vysočina 29,2 % 17,0 % 83,6 % 67,4 % 44,2 % 3,3 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)