2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
České Budějovice 634 372 1 903 1 474 943 141
Český Krumlov 250 77 730 511 304 37
Jindřichův Hradec 300 160 767 584 361 86
Písek 202 91 652 503 309 19
Prachatice 173 95 411 276 125 44
Strakonice 228 98 556 398 224 42
Tábor 192 88 637 507 366 47
Jihočeský kraj 1 979 981 5 656 4 253 2 632 416
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
České Budějovice 26,6 % 15,6 % 79,8 % 61,8 % 39,6 % 5,9 %
Český Krumlov 37,5 % 11,5 % 109,4 % 76,6 % 45,6 % 5,5 %
Jindřichův Hradec 32,4 % 17,3 % 82,7 % 63,0 % 38,9 % 9,3 %
Písek 24,3 % 11,0 % 78,6 % 60,6 % 37,2 % 2,3 %
Prachatice 31,9 % 17,5 % 75,7 % 50,8 % 23,0 % 8,1 %
Strakonice 36,2 % 15,6 % 88,4 % 63,3 % 35,6 % 6,7 %
Tábor 24,6 % 11,3 % 81,7 % 65,0 % 46,9 % 6,0 %
Jihočeský kraj 29,3 % 14,5 % 83,7 % 62,9 % 38,9 % 6,2 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)