2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
České Budějovice 584 310 2 054 1 541 969 128
Český Krumlov 254 115 705 515 305 38
Jindřichův Hradec 240 128 831 632 356 59
Písek 282 125 718 498 304 42
Prachatice 195 91 461 314 170 49
Strakonice 243 91 554 367 204 32
Tábor 213 123 719 607 398 88
Jihočeský kraj 2 011 983 6 042 4 474 2 706 436
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
České Budějovice 22,3 % 11,8 % 78,4 % 58,8 % 37,0 % 4,9 %
Český Krumlov 27,5 % 12,4 % 76,2 % 55,7 % 33,0 % 4,1 %
Jindřichův Hradec 23,5 % 12,5 % 81,4 % 61,9 % 34,9 % 5,8 %
Písek 28,0 % 12,4 % 71,3 % 49,5 % 30,2 % 4,2 %
Prachatice 30,1 % 14,1 % 71,3 % 48,5 % 26,3 % 7,6 %
Strakonice 34,8 % 13,0 % 79,3 % 52,5 % 29,2 % 4,6 %
Tábor 22,7 % 13,1 % 76,6 % 64,6 % 42,4 % 9,4 %
Jihočeský kraj 25,6 % 12,5 % 76,9 % 56,9 % 34,4 % 5,5 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)