2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
České Budějovice 710 367 1 920 1 409 792 152
Český Krumlov 260 99 591 388 212 55
Jindřichův Hradec 291 171 784 618 333 66
Písek 285 148 594 429 216 40
Prachatice 131 61 410 285 155 29
Strakonice 267 93 599 402 226 36
Tábor 300 148 775 543 326 48
Jihočeský kraj 2 244 1 087 5 673 4 074 2 260 426
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
České Budějovice 28,8 % 14,9 % 77,8 % 57,1 % 32,1 % 6,2 %
Český Krumlov 30,9 % 11,8 % 70,2 % 46,1 % 25,2 % 6,5 %
Jindřichův Hradec 29,2 % 17,2 % 78,7 % 62,0 % 33,4 % 6,6 %
Písek 31,1 % 16,1 % 64,8 % 46,8 % 23,6 % 4,4 %
Prachatice 25,6 % 11,9 % 80,2 % 55,8 % 30,3 % 5,7 %
Strakonice 34,9 % 12,1 % 78,2 % 52,5 % 29,5 % 4,7 %
Tábor 29,0 % 14,3 % 74,9 % 52,5 % 31,5 % 4,6 %
Jihočeský kraj 29,8 % 14,4 % 75,3 % 54,1 % 30,0 % 5,7 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)