2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
České Budějovice 580 306 1 810 1 380 778 140
Český Krumlov 185 76 564 396 225 57
Jindřichův Hradec 256 151 744 581 301 57
Písek 239 111 546 375 188 37
Prachatice 142 71 402 291 159 34
Strakonice 237 95 572 404 242 40
Tábor 239 120 781 597 385 45
Jihočeský kraj 1 876 929 5 418 4 023 2 277 409
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
České Budějovice 25,4 % 13,4 % 79,2 % 60,4 % 34,0 % 6,1 %
Český Krumlov 24,0 % 9,9 % 73,2 % 51,4 % 29,2 % 7,3 %
Jindřichův Hradec 27,1 % 16,0 % 79,0 % 61,7 % 32,0 % 6,0 %
Písek 30,4 % 14,1 % 69,4 % 47,6 % 23,9 % 4,7 %
Prachatice 27,3 % 13,7 % 77,5 % 56,1 % 30,6 % 6,5 %
Strakonice 33,5 % 13,4 % 81,0 % 57,2 % 34,3 % 5,7 %
Tábor 24,3 % 12,2 % 79,7 % 60,9 % 39,2 % 4,6 %
Jihočeský kraj 26,8 % 13,3 % 77,5 % 57,6 % 32,6 % 5,8 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)