2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hradec Králové 473 259 1 768 1 448 968 124
Jičín 251 129 645 501 296 48
Náchod 271 150 861 708 480 59
Rychnov n.Kněžnou 212 141 559 471 263 47
Trutnov 293 161 891 662 400 63
Královéhradecký kraj 1 500 840 4 724 3 790 2 407 341
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hradec Králové 25,6 % 14,0 % 95,5 % 78,2 % 52,3 % 6,7 %
Jičín 35,9 % 18,5 % 92,3 % 71,7 % 42,3 % 6,9 %
Náchod 26,2 % 14,5 % 83,3 % 68,5 % 46,5 % 5,7 %
Rychnov n.Kněžnou 31,6 % 21,0 % 83,4 % 70,3 % 39,3 % 7,0 %
Trutnov 27,1 % 14,9 % 82,5 % 61,3 % 37,0 % 5,8 %
Královéhradecký kraj 28,1 % 15,8 % 88,6 % 71,1 % 45,1 % 6,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)