2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hradec Králové 408 263 1 491 1 277 910 131
Jičín 227 112 599 434 223 88
Náchod 309 191 942 785 459 64
Rychnov n.Kněžnou 232 157 654 556 312 45
Trutnov 243 121 742 556 320 70
Královéhradecký kraj 1 419 844 4 428 3 608 2 224 398
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hradec Králové 22,2 % 14,3 % 81,0 % 69,4 % 49,4 % 7,1 %
Jičín 27,2 % 13,4 % 71,8 % 52,0 % 26,7 % 10,6 %
Náchod 26,8 % 16,6 % 81,8 % 68,2 % 39,9 % 5,6 %
Rychnov n.Kněžnou 28,9 % 19,6 % 81,5 % 69,3 % 38,9 % 5,6 %
Trutnov 23,6 % 11,8 % 72,1 % 54,0 % 31,1 % 6,8 %
Královéhradecký kraj 25,1 % 14,9 % 78,3 % 63,8 % 39,3 % 7,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)