2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hradec Králové 376 223 1 621 1 335 923 119
Jičín 235 116 675 510 277 57
Náchod 253 135 841 673 412 79
Rychnov n.Kněžnou 220 146 592 495 285 44
Trutnov 330 175 782 556 258 104
Královéhradecký kraj 1 414 795 4 511 3 569 2 155 403
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hradec Králové 18,4 % 10,9 % 79,5 % 65,5 % 45,3 % 5,8 %
Jičín 27,9 % 13,8 % 80,3 % 60,6 % 32,9 % 6,8 %
Náchod 23,4 % 12,5 % 77,9 % 62,3 % 38,1 % 7,3 %
Rychnov n.Kněžnou 29,7 % 19,7 % 80,0 % 66,9 % 38,5 % 5,9 %
Trutnov 30,1 % 15,9 % 71,2 % 50,6 % 23,5 % 9,5 %
Královéhradecký kraj 24,4 % 13,7 % 77,8 % 61,6 % 37,2 % 7,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)