2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hradec Králové 452 269 1 558 1 279 831 102
Jičín 258 146 671 518 288 49
Náchod 272 156 823 663 402 82
Rychnov n.Kněžnou 232 145 623 515 318 45
Trutnov 342 180 809 587 306 89
Královéhradecký kraj 1 555 895 4 483 3 560 2 144 366
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hradec Králové 23,7 % 14,1 % 81,6 % 67,0 % 43,6 % 5,3 %
Jičín 31,7 % 18,0 % 82,5 % 63,7 % 35,4 % 6,0 %
Náchod 25,4 % 14,6 % 76,9 % 61,9 % 37,6 % 7,7 %
Rychnov n.Kněžnou 29,9 % 18,8 % 80,6 % 66,6 % 41,1 % 5,8 %
Trutnov 30,4 % 15,9 % 71,8 % 52,1 % 27,1 % 7,9 %
Královéhradecký kraj 27,3 % 15,7 % 78,8 % 62,6 % 37,7 % 6,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)