2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Chrudim 261 142 925 781 513 46
Pardubice 496 250 1 361 1 035 572 77
Svitavy 359 197 897 701 454 30
Ústí nad Orlicí 386 225 1 181 979 571 46
Pardubický kraj 1 502 814 4 364 3 496 2 110 199
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Chrudim 24,4 % 13,3 % 86,4 % 72,9 % 47,9 % 4,3 %
Pardubice 28,6 % 14,4 % 78,4 % 59,6 % 32,9 % 4,4 %
Svitavy 34,7 % 19,0 % 86,6 % 67,7 % 43,8 % 2,9 %
Ústí nad Orlicí 27,0 % 15,8 % 82,8 % 68,6 % 40,0 % 3,2 %
Pardubický kraj 28,5 % 15,4 % 82,8 % 66,3 % 40,0 % 3,8 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)