2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hl.m.Praha 4 259 2 328 14 154 11 245 7 110 780
Středočeský 4 337 2 234 11 622 8 929 5 395 704
Jihočeský 2 011 983 6 042 4 474 2 706 436
Plzeňský 1 819 966 4 814 3 675 2 219 362
Karlovarský 914 462 2 367 1 805 1 123 196
Ústecký 2 063 974 6 392 4 755 2 940 607
Liberecký 1 513 735 4 095 3 149 1 974 300
Královéhradecký 1 419 844 4 428 3 608 2 224 398
Pardubický 1 140 579 4 424 3 564 2 249 289
Vysočina 1 438 754 4 257 3 428 2 242 274
Jihomoravský 3 747 1 915 10 464 8 095 5 068 597
Olomoucký 1 768 935 4 855 3 719 2 047 285
Zlínský 1 361 773 4 676 3 772 2 513 169
Moravskoslezský 3 139 1 579 9 291 7 174 4 390 1 255
Česká republika 30 928 16 061 91 881 71 392 44 200 6 652
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hl.m.Praha 24,2 % 13,3 % 80,6 % 64,0 % 40,5 % 4,4 %
Středočeský 29,0 % 14,9 % 77,6 % 59,6 % 36,0 % 4,7 %
Jihočeský 25,6 % 12,5 % 76,9 % 56,9 % 34,4 % 5,5 %
Plzeňský 28,4 % 15,1 % 75,1 % 57,3 % 34,6 % 5,6 %
Karlovarský 29,3 % 14,8 % 75,9 % 57,9 % 36,0 % 6,3 %
Ústecký 23,1 % 10,9 % 71,5 % 53,2 % 32,9 % 6,8 %
Liberecký 28,2 % 13,7 % 76,2 % 58,6 % 36,7 % 5,6 %
Královéhradecký 25,1 % 14,9 % 78,3 % 63,8 % 39,3 % 7,0 %
Pardubický 20,5 % 10,4 % 79,5 % 64,1 % 40,4 % 5,2 %
Vysočina 25,5 % 13,4 % 75,5 % 60,8 % 39,8 % 4,9 %
Jihomoravský 27,9 % 14,3 % 78,0 % 60,3 % 37,8 % 4,4 %
Olomoucký 28,0 % 14,8 % 77,0 % 59,0 % 32,5 % 4,5 %
Zlínský 24,4 % 13,9 % 84,0 % 67,8 % 45,1 % 3,0 %
Moravskoslezský 25,1 % 12,6 % 74,3 % 57,4 % 35,1 % 10,0 %
Česká republika 26,0 % 13,5 % 77,3 % 60,0 % 37,2 % 5,6 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)