2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hl.m.Praha 4 682 2 563 14 666 11 844 7 493 698
Středočeský 4 281 2 167 12 047 9 213 5 438 810
Jihočeský 2 244 1 087 5 673 4 074 2 260 426
Plzeňský 1 618 837 4 616 3 518 2 138 318
Karlovarský 695 357 1 937 1 511 876 176
Ústecký 1 979 887 5 933 4 309 2 556 581
Liberecký 1 306 694 3 738 2 852 1 646 307
Královéhradecký 1 414 795 4 511 3 569 2 155 403
Pardubický 1 645 882 4 694 3 692 2 237 271
Vysočina 1 604 790 4 771 3 751 2 438 212
Jihomoravský 3 482 1 938 10 105 7 949 4 808 628
Olomoucký 1 772 817 4 971 3 754 2 244 297
Zlínský 1 325 738 4 438 3 603 2 417 157
Moravskoslezský 3 187 1 614 9 571 7 528 4 684 508
Česká republika 31 234 16 166 91 671 71 167 43 390 5 792
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hl.m.Praha 26,4 % 14,4 % 82,5 % 66,7 % 42,2 % 3,9 %
Středočeský 27,1 % 13,7 % 76,3 % 58,3 % 34,4 % 5,1 %
Jihočeský 29,8 % 14,4 % 75,3 % 54,1 % 30,0 % 5,7 %
Plzeňský 26,4 % 13,6 % 75,3 % 57,4 % 34,9 % 5,2 %
Karlovarský 26,9 % 13,8 % 75,0 % 58,5 % 33,9 % 6,8 %
Ústecký 23,4 % 10,5 % 70,2 % 51,0 % 30,2 % 6,9 %
Liberecký 27,1 % 14,4 % 77,6 % 59,2 % 34,2 % 6,4 %
Královéhradecký 24,4 % 13,7 % 77,8 % 61,6 % 37,2 % 7,0 %
Pardubický 27,4 % 14,7 % 78,2 % 61,5 % 37,3 % 4,5 %
Vysočina 26,2 % 12,9 % 77,9 % 61,3 % 39,8 % 3,5 %
Jihomoravský 27,5 % 15,3 % 79,8 % 62,8 % 38,0 % 5,0 %
Olomoucký 28,0 % 12,9 % 78,7 % 59,4 % 35,5 % 4,7 %
Zlínský 25,4 % 14,1 % 85,0 % 69,0 % 46,3 % 3,0 %
Moravskoslezský 26,0 % 13,2 % 78,0 % 61,3 % 38,2 % 4,1 %
Česká republika 26,6 % 13,8 % 78,0 % 60,6 % 36,9 % 4,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)