2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hl.m.Praha 3 920 2 247 14 007 11 547 7 350 719
Středočeský 4 066 2 168 11 331 8 858 5 288 732
Jihočeský 1 876 929 5 418 4 023 2 277 409
Plzeňský 1 443 746 4 514 3 495 2 130 316
Karlovarský 776 417 2 074 1 604 903 161
Ústecký 1 985 938 5 821 4 289 2 546 576
Liberecký 1 237 662 3 537 2 734 1 583 258
Královéhradecký 1 555 895 4 483 3 560 2 144 366
Pardubický 1 574 848 4 529 3 594 2 174 235
Vysočina 1 569 842 4 580 3 647 2 380 192
Jihomoravský 3 939 2 167 10 609 8 252 4 909 611
Olomoucký 1 931 945 5 047 3 808 2 168 281
Zlínský 1 407 820 4 517 3 679 2 458 157
Moravskoslezský 3 430 1 863 9 393 7 372 4 507 567
Česká republika 30 704 16 484 89 857 70 457 42 813 5 576
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hl.m.Praha 23,5 % 13,5 % 83,9 % 69,2 % 44,0 % 4,3 %
Středočeský 28,1 % 15,0 % 78,2 % 61,1 % 36,5 % 5,1 %
Jihočeský 26,8 % 13,3 % 77,5 % 57,6 % 32,6 % 5,8 %
Plzeňský 24,7 % 12,8 % 77,4 % 59,9 % 36,5 % 5,4 %
Karlovarský 28,9 % 15,5 % 77,3 % 59,7 % 33,6 % 6,0 %
Ústecký 24,0 % 11,3 % 70,3 % 51,8 % 30,8 % 7,0 %
Liberecký 27,3 % 14,6 % 78,0 % 60,3 % 34,9 % 5,7 %
Královéhradecký 27,3 % 15,7 % 78,8 % 62,6 % 37,7 % 6,4 %
Pardubický 27,9 % 15,0 % 80,4 % 63,8 % 38,6 % 4,2 %
Vysočina 27,6 % 14,8 % 80,5 % 64,1 % 41,9 % 3,4 %
Jihomoravský 29,5 % 16,2 % 79,4 % 61,8 % 36,8 % 4,6 %
Olomoucký 30,3 % 14,8 % 79,1 % 59,7 % 34,0 % 4,4 %
Zlínský 26,7 % 15,6 % 85,8 % 69,9 % 46,7 % 3,0 %
Moravskoslezský 28,5 % 15,5 % 77,9 % 61,2 % 37,4 % 4,7 %
Česká republika 27,0 % 14,5 % 79,1 % 62,0 % 37,7 % 4,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)