2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hl.m.Praha 3 157 1 931 13 402 11 298 7 239 740
Středočeský 3 851 2 168 10 615 8 502 5 138 654
Jihočeský 1 507 771 5 163 3 971 2 293 391
Plzeňský 1 267 654 4 412 3 471 2 121 314
Karlovarský 857 476 2 210 1 696 930 146
Ústecký 1 990 988 5 708 4 268 2 536 571
Liberecký 1 168 630 3 335 2 615 1 519 208
Královéhradecký 1 696 995 4 454 3 551 2 132 328
Pardubický 1 502 814 4 364 3 496 2 110 199
Vysočina 1 533 893 4 389 3 542 2 322 172
Jihomoravský 4 353 2 390 11 071 8 548 5 009 593
Olomoucký 2 089 1 072 5 123 3 862 2 091 264
Zlínský 1 489 902 4 595 3 754 2 498 156
Moravskoslezský 3 672 2 112 9 217 7 218 4 330 627
Česká republika 30 131 16 796 88 058 69 792 42 268 5 363
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hl.m.Praha 20,1 % 12,3 % 85,4 % 72,0 % 46,1 % 4,7 %
Středočeský 29,2 % 16,4 % 80,5 % 64,5 % 39,0 % 5,0 %
Jihočeský 23,4 % 12,0 % 80,2 % 61,7 % 35,6 % 6,1 %
Plzeňský 22,9 % 11,8 % 79,7 % 62,7 % 38,3 % 5,7 %
Karlovarský 30,8 % 17,1 % 79,4 % 60,9 % 33,4 % 5,2 %
Ústecký 24,6 % 12,2 % 70,5 % 52,7 % 31,3 % 7,0 %
Liberecký 27,5 % 14,8 % 78,6 % 61,6 % 35,8 % 4,9 %
Královéhradecký 30,4 % 17,8 % 79,8 % 63,6 % 38,2 % 5,9 %
Pardubický 28,5 % 15,4 % 82,8 % 66,3 % 40,0 % 3,8 %
Vysočina 29,2 % 17,0 % 83,6 % 67,4 % 44,2 % 3,3 %
Jihomoravský 31,1 % 17,1 % 79,2 % 61,1 % 35,8 % 4,2 %
Olomoucký 32,4 % 16,6 % 79,5 % 60,0 % 32,5 % 4,1 %
Zlínský 28,1 % 17,0 % 86,6 % 70,8 % 47,1 % 2,9 %
Moravskoslezský 31,0 % 17,8 % 77,9 % 61,0 % 36,6 % 5,3 %
Česká republika 27,5 % 15,3 % 80,3 % 63,7 % 38,5 % 4,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)