2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Kroměříž 34 65,7
Uherské Hradiště 10 14,3
Vsetín 15 21,3
Zlín 33 35,3
Celkem 92 32,2
ženy Kroměříž 37 68,4
Uherské Hradiště 15 20,7
Vsetín 11 15,1
Zlín 26 26,5
Celkem 89 29,9
Celkem Kroměříž 71 67,1
Uherské Hradiště 25 17,6
Vsetín 26 18,1
Zlín 59 30,8
Celkem 181 31

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)