2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Kroměříž 40 77,1
Uherské Hradiště 10 14,3
Vsetín 8 11,3
Zlín 23 24,6
Celkem 81 28,3
ženy Kroměříž 38 69,8
Uherské Hradiště 18 24,7
Vsetín 14 19,1
Zlín 39 39,7
Celkem 109 36,5
Celkem Kroměříž 78 73,4
Uherské Hradiště 28 19,6
Vsetín 22 15,3
Zlín 62 32,3
Celkem 190 32,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)