2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Děčín 10 15,4
Chomutov 17 27,5
Litoměřice 20 33,7
Louny 10 23,4
Most 12 21,4
Teplice 19 29,6
Ústí nad Labem 13 22,2
Celkem 101 24,8
ženy Děčín 18 27,4
Chomutov 51 81,7
Litoměřice 14 23,3
Louny 13 29,8
Most 32 56,5
Teplice 32 49,8
Ústí nad Labem 24 39,4
Celkem 184 44,5
Celkem Děčín 28 21,4
Chomutov 68 54,7
Litoměřice 34 28,5
Louny 23 26,6
Most 44 39,1
Teplice 51 39,7
Ústí nad Labem 37 31
Celkem 285 34,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)