2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Děčín 21 32,3
Chomutov 19 30,6
Litoměřice 12 20,3
Louny 12 28,1
Most 15 26,6
Teplice 31 48,2
Ústí nad Labem 18 30,8
Celkem 128 31,4
ženy Děčín 26 39,2
Chomutov 35 56
Litoměřice 9 15
Louny 18 41,3
Most 33 57,8
Teplice 40 61,8
Ústí nad Labem 25 40,9
Celkem 186 44,8
Celkem Děčín 47 35,7
Chomutov 54 43,4
Litoměřice 21 17,6
Louny 30 34,8
Most 48 42,3
Teplice 71 55,1
Ústí nad Labem 43 36
Celkem 314 38,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)