2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Benešov 7 14,5
Beroun 1 2,2
Kladno 16 20
Kolín 5 10,1
Kutná Hora 6 16,2
Mělník 5 9,5
Mladá Boleslav 15 23,5
Nymburk 5 10,4
Praha-východ 14 16,3
Praha-západ 5 7,2
Příbram 9 15,9
Rakovník 5 18,2
Celkem 93 14
ženy Benešov 6 12,1
Beroun 6 12,9
Kladno 33 39,5
Kolín 8 15,8
Kutná Hora 8 21,1
Mělník 2 3,7
Mladá Boleslav 28 44,2
Nymburk 19 37,9
Praha-východ 9 10,2
Praha-západ 8 11,1
Příbram 11 19
Rakovník 11 39,5
Celkem 149 21,9
Celkem Benešov 13 13,3
Beroun 7 7,6
Kladno 49 30
Kolín 13 13
Kutná Hora 14 18,7
Mělník 7 6,6
Mladá Boleslav 43 33,8
Nymburk 24 24,4
Praha-východ 23 13,2
Praha-západ 13 9,2
Příbram 20 17,5
Rakovník 16 28,9
Celkem 242 18

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)