2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Benešov 5 10,4
Beroun 6 13,6
Kladno 25 31,5
Kolín 5 10,3
Kutná Hora 8 21,8
Mělník 4 7,7
Mladá Boleslav 6 9,5
Nymburk 13 27,4
Praha-východ 6 7,3
Praha-západ 9 13,5
Příbram 10 17,8
Rakovník 5 18,2
Celkem 102 15,6
ženy Benešov 14 28,6
Beroun 5 11
Kladno 29 35,1
Kolín 6 12
Kutná Hora 10 26,6
Mělník 6 11,3
Mladá Boleslav 18 28,7
Nymburk 10 20,2
Praha-východ 15 17,8
Praha-západ 13 18,8
Příbram 10 17,3
Rakovník 10 36,1
Celkem 146 21,8
Celkem Benešov 19 19,6
Beroun 11 12,3
Kladno 54 33,3
Kolín 11 11,2
Kutná Hora 18 24,2
Mělník 10 9,5
Mladá Boleslav 24 19
Nymburk 23 23,7
Praha-východ 21 12,7
Praha-západ 22 16,2
Příbram 20 17,5
Rakovník 15 27,2
Celkem 248 18,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)