2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Domažlice 10 32,7
Klatovy 14 32,7
Plzeň-město 31 97,9
Plzeň-jih 5 5,4
Plzeň-sever 9 23
Rokycany 4 16,6
Tachov 10 37,5
Celkem 83 28,9
ženy Domažlice 8 26
Klatovy 16 36,7
Plzeň-město 37 119,5
Plzeň-jih 9 9,3
Plzeň-sever 17 43,5
Rokycany 5 20,6
Tachov 12 45,4
Celkem 104 35,6
Celkem Domažlice 18 29,3
Klatovy 30 34,7
Plzeň-město 68 108,6
Plzeň-jih 14 7,4
Plzeň-sever 26 33,2
Rokycany 9 18,6
Tachov 22 41,4
Celkem 187 32,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)