2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Domažlice 10 32,7
Klatovy 9 21
Plzeň-město 44 139,6
Plzeň-jih 11 12
Plzeň-sever 11 28,3
Rokycany 3 12,5
Tachov 7 26,4
Celkem 95 33,2
ženy Domažlice 7 22,7
Klatovy 14 32
Plzeň-město 35 113,6
Plzeň-jih 9 9,3
Plzeň-sever 15 38,5
Rokycany 8 33,2
Tachov 8 30,3
Celkem 96 32,9
Celkem Domažlice 17 27,7
Klatovy 23 26,6
Plzeň-město 79 126,8
Plzeň-jih 20 10,6
Plzeň-sever 26 33,4
Rokycany 11 22,9
Tachov 15 28,3
Celkem 191 33,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)