2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Domažlice 9 29,6
Klatovy 18 42
Plzeň-město 30 95,3
Plzeň-jih 11 12
Plzeň-sever 8 20,8
Rokycany 4 16,7
Tachov 7 26,5
Celkem 87 30,5
ženy Domažlice 6 19,5
Klatovy 12 27,4
Plzeň-město 31 101
Plzeň-jih 9 9,3
Plzeň-sever 29 75
Rokycany 10 41,6
Tachov 8 30,4
Celkem 105 36,1
Celkem Domažlice 15 24,5
Klatovy 30 34,6
Plzeň-město 61 98,1
Plzeň-jih 20 10,7
Plzeň-sever 37 47,9
Rokycany 14 29,2
Tachov 15 28,4
Celkem 192 33,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)