2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Domažlice 4 13,2
Klatovy 13 30,3
Plzeň-město 34 108,1
Plzeň-jih 5 5,5
Plzeň-sever 17 44,5
Rokycany 8 33,6
Tachov 3 11,3
Celkem 84 29,6
ženy Domažlice 12 39,2
Klatovy 15 34,1
Plzeň-město 44 143,4
Plzeň-jih 11 11,5
Plzeň-sever 24 62,2
Rokycany 8 33,4
Tachov 12 45,5
Celkem 126 43,5
Celkem Domažlice 16 26,2
Klatovy 28 32,2
Plzeň-město 78 125,5
Plzeň-jih 16 8,6
Plzeň-sever 41 53,4
Rokycany 16 33,5
Tachov 15 28,4
Celkem 210 36,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)