2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Praha 1 4 .
Praha 2 7 .
Praha 3 8 .
Praha 4 29 .
Praha 5 7 .
Praha 6 7 .
Praha 7 2 .
Praha 8 8 .
Praha 9 8 .
Praha 10 17 .
Praha 11 0 .
Praha 12 0 .
Praha 13 0 .
Praha 14 0 .
Praha 15 0 .
Celkem 97 15,5
ženy Praha 1 6 .
Praha 2 9 .
Praha 3 9 .
Praha 4 13 .
Praha 5 12 .
Praha 6 15 .
Praha 7 6 .
Praha 8 7 .
Praha 9 14 .
Praha 10 28 .
Praha 11 0 .
Praha 12 0 .
Praha 13 0 .
Praha 14 0 .
Praha 15 0 .
Celkem 128 19,4
Celkem Praha 1 119 .
Praha 2 10 .
Praha 3 16 .
Praha 4 17 .
Praha 5 42 .
Praha 6 19 .
Praha 7 22 .
Praha 8 8 .
Praha 9 15 .
Praha 10 22 .
Praha 11 45 .
Praha 12 0 .
Praha 13 0 .
Praha 14 0 .
Praha 15 0 .
Celkem 216 16,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)