2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Praha 1 7 .
Praha 2 8 .
Praha 3 16 .
Praha 4 35 .
Praha 5 18 .
Praha 6 6 .
Praha 7 3 .
Praha 8 8 .
Praha 9 10 .
Praha 10 14 .
Praha 11 0 .
Praha 12 0 .
Praha 13 0 .
Praha 14 0 .
Praha 15 0 .
Celkem 125 20,4
ženy Praha 1 4 .
Praha 2 11 .
Praha 3 14 .
Praha 4 25 .
Praha 5 14 .
Praha 6 9 .
Praha 7 9 .
Praha 8 9 .
Praha 9 7 .
Praha 10 31 .
Praha 11 0 .
Praha 12 0 .
Praha 13 0 .
Praha 14 0 .
Praha 15 0 .
Celkem 133 20,5
Celkem Praha 1 11 .
Praha 2 19 .
Praha 3 30 .
Praha 4 60 .
Praha 5 32 .
Praha 6 15 .
Praha 7 12 .
Praha 8 17 .
Praha 9 17 .
Praha 10 45 .
Praha 11 0 .
Praha 12 0 .
Praha 13 0 .
Praha 14 0 .
Praha 15 0 .
Celkem 258 20,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)