2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Chrudim 8 15,5
Pardubice 6 7,1
Svitavy 8 15,5
Ústí nad Orlicí 7 10,2
Celkem 29 11,3
ženy Chrudim 15 28,6
Pardubice 14 16,1
Svitavy 10 19
Ústí nad Orlicí 14 20,1
Celkem 53 20,3
Celkem Chrudim 23 22,1
Pardubice 20 11,7
Svitavy 18 17,3
Ústí nad Orlicí 21 15,2
Celkem 82 15,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)