2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Chrudim 12 23,3
Pardubice 7 8,4
Svitavy 12 23,3
Ústí nad Orlicí 11 16,1
Celkem 42 16,5
ženy Chrudim 17 32,4
Pardubice 9 10,5
Svitavy 20 37,9
Ústí nad Orlicí 6 8,6
Celkem 52 19,9
Celkem Chrudim 29 27,9
Pardubice 16 9,4
Svitavy 32 30,7
Ústí nad Orlicí 17 12,3
Celkem 94 18,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)