2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Jeseník 6 31,2
Olomouc 22 19,3
Prostějov 4 7,6
Přerov 8 12,5
Šumperk 13 21,8
Celkem 53 17,1
ženy Jeseník 1 5,1
Olomouc 36 30
Prostějov 10 18
Přerov 15 22,6
Šumperk 17 27,6
Celkem 79 24,4
Celkem Jeseník 7 18
Olomouc 58 24,8
Prostějov 14 12,9
Přerov 23 17,6
Šumperk 30 24,8
Celkem 132 20,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)