2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Jeseník 6 30,7
Olomouc 38 33,5
Prostějov 20 37,7
Přerov 8 12,4
Šumperk 20 33,4
Celkem 92 29,6
ženy Jeseník 9 45,3
Olomouc 39 32,5
Prostějov 23 41,2
Přerov 13 19,4
Šumperk 20 32,2
Celkem 104 32
Celkem Jeseník 15 38,1
Olomouc 77 33
Prostějov 43 39,5
Přerov 21 16
Šumperk 40 32,8
Celkem 196 30,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)