2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Bruntál 16 34,9
Frýdek-Místek 30 28,5
Karviná 60 48,8
Nový Jičín 18 24,1
Opava 22 25,4
Ostrava-město 55 35,1
Celkem 201 34
ženy Bruntál 13 27,8
Frýdek-Místek 31 28,6
Karviná 64 50,3
Nový Jičín 19 24,7
Opava 28 31,1
Ostrava-město 55 33,1
Celkem 210 34,1
Celkem Bruntál 29 31,3
Frýdek-Místek 61 28,6
Karviná 124 49,5
Nový Jičín 37 24,4
Opava 50 28,3
Ostrava-město 110 34,1
Celkem 411 34

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)