2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Bruntál 18 38,7
Frýdek-Místek 25 23,8
Karviná 62 49,6
Nový Jičín 22 29,4
Opava 15 17,3
Ostrava-město 60 38,1
Celkem 202 33,9
ženy Bruntál 18 37,8
Frýdek-Místek 36 33,3
Karviná 74 57,1
Nový Jičín 20 26
Opava 28 31,1
Ostrava-město 70 41,8
Celkem 246 39,7
Celkem Bruntál 36 38,2
Frýdek-Místek 61 28,6
Karviná 136 53,4
Nový Jičín 42 27,7
Opava 43 24,3
Ostrava-město 130 40
Celkem 448 36,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)