2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Česká Lípa 15 29,5
Jablonec nad Nisou 10 22,7
Liberec 36 42,3
Semily 34 92,5
Celkem 95 43,8
ženy Česká Lípa 19 36,4
Jablonec nad Nisou 29 62,7
Liberec 35 39,6
Semily 38 102
Celkem 121 54
Celkem Česká Lípa 34 33
Jablonec nad Nisou 39 43,2
Liberec 71 40,9
Semily 72 97,3
Celkem 216 49

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)