2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Česká Lípa 8 15,8
Jablonec nad Nisou 9 20,5
Liberec 24 28,5
Semily 36 98,1
Celkem 77 35,7
ženy Česká Lípa 15 28,8
Jablonec nad Nisou 20 43,5
Liberec 35 39,8
Semily 50 133,6
Celkem 120 53,7
Celkem Česká Lípa 23 22,4
Jablonec nad Nisou 29 32,2
Liberec 59 34,3
Semily 86 116
Celkem 197 44,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)