2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Cheb 19 42,1
Karlovy Vary 18 31,7
Sokolov 26 58,7
Celkem 63 43,1
ženy Cheb 16 34,3
Karlovy Vary 32 54,5
Sokolov 23 51,6
Celkem 71 47,4
Celkem Cheb 35 38,2
Karlovy Vary 50 43,3
Sokolov 49 55,1
Celkem 134 45,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)