2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Cheb 16 35,4
Karlovy Vary 18 31,3
Sokolov 27 60,2
Celkem 61 41,4
ženy Cheb 24 51,4
Karlovy Vary 20 33,8
Sokolov 39 86,5
Celkem 83 54,9
Celkem Cheb 40 43,5
Karlovy Vary 38 32,6
Sokolov 66 73,4
Celkem 144 48,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)