2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Blansko 16 30
Brno-město 44 24,1
Brno-venkov 20 18,5
Břeclav 9 15,8
Hodonín 15 19,7
Vyškov 9 19,9
Znojmo 16 28,4
Celkem 129 22,3
ženy Blansko 10 18,2
Brno-město 80 40,9
Brno-venkov 29 26,2
Břeclav 17 28,9
Hodonín 14 17,9
Vyškov 6 13
Znojmo 24 41,8
Celkem 180 29,9
Celkem Blansko 26 24
Brno-město 124 32,8
Brno-venkov 49 22,4
Břeclav 26 22,5
Hodonín 29 18,8
Vyškov 15 16,4
Znojmo 40 35,2
Celkem 309 26,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)