2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Blansko 9 16,9
Brno-město 41 22,5
Brno-venkov 22 20,5
Břeclav 15 26,5
Hodonín 14 18,3
Vyškov 6 13,3
Znojmo 15 26,7
Celkem 122 21,2
ženy Blansko 8 14,6
Brno-město 69 35,3
Brno-venkov 35 31,9
Břeclav 13 22,1
Hodonín 22 28,1
Vyškov 5 10,9
Znojmo 17 29,6
Celkem 169 28,2
Celkem Blansko 17 15,7
Brno-město 110 29,1
Brno-venkov 57 26,3
Břeclav 28 24,3
Hodonín 36 23,3
Vyškov 11 12,1
Znojmo 32 28,1
Celkem 291 24,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)