2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Blansko 11 20,7
Brno-město 59 32,5
Brno-venkov 25 23,6
Břeclav 6 10,6
Hodonín 9 11,8
Vyškov 6 13,4
Znojmo 12 21,4
Celkem 128 22,3
ženy Blansko 12 21,9
Brno-město 85 43,6
Brno-venkov 32 29,5
Břeclav 9 15,3
Hodonín 15 19,1
Vyškov 7 15,3
Znojmo 19 33,1
Celkem 179 29,9
Celkem Blansko 23 21,3
Brno-město 144 38,2
Brno-venkov 57 26,6
Břeclav 15 13
Hodonín 24 15,5
Vyškov 13 14,3
Znojmo 31 27,3
Celkem 307 26,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)