2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Blansko 13 24,5
Brno-město 61 33,6
Brno-venkov 25 23,9
Břeclav 12 21,3
Hodonín 15 19,6
Vyškov 2 4,5
Znojmo 9 16,1
Celkem 137 23,9
ženy Blansko 12 21,9
Brno-město 84 43
Brno-venkov 42 39,2
Břeclav 10 17,1
Hodonín 18 22,8
Vyškov 9 19,7
Znojmo 17 29,6
Celkem 192 32,1
Celkem Blansko 25 23,2
Brno-město 145 38,5
Brno-venkov 67 31,6
Břeclav 22 19,1
Hodonín 33 21,2
Vyškov 11 12,2
Znojmo 26 23
Celkem 329 28,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)