2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži České Budějovice 50 53,1
Český Krumlov 12 39
Jindřichův Hradec 11 24,5
Písek 10 28,6
Prachatice 7 27,6
Strakonice 8 22,9
Tábor 9 17,9
Celkem 107 33,9
ženy České Budějovice 51 51,8
Český Krumlov 12 39,5
Jindřichův Hradec 9 19,5
Písek 10 27,8
Prachatice 10 39,5
Strakonice 16 44,9
Tábor 10 19,2
Celkem 118 36,4
Celkem České Budějovice 101 52,5
Český Krumlov 24 39,3
Jindřichův Hradec 20 22
Písek 20 28,2
Prachatice 17 33,5
Strakonice 24 34
Tábor 19 18,6
Celkem 225 35,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)