2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži České Budějovice 56 60,2
Český Krumlov 8 26,1
Jindřichův Hradec 10 22,2
Písek 5 14,4
Prachatice 2 7,9
Strakonice 8 22,9
Tábor 8 15,9
Celkem 97 30,9
ženy České Budějovice 61 62,7
Český Krumlov 20 65,8
Jindřichův Hradec 9 19,4
Písek 6 16,7
Prachatice 14 55,2
Strakonice 7 19,6
Tábor 22 42,2
Celkem 139 43
Celkem České Budějovice 117 61,5
Český Krumlov 28 45,9
Jindřichův Hradec 19 20,8
Písek 11 15,6
Prachatice 16 31,5
Strakonice 15 21,2
Tábor 30 29,3
Celkem 236 37

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)