2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Hradec Králové 7 8,8
Jičín 13 32,9
Náchod 27 49,7
Rychnov n.Kněžnou 6 15,4
Trutnov 13 22,2
Celkem 66 24,3
ženy Hradec Králové 12 14,3
Jičín 9 22,5
Náchod 28 49,9
Rychnov n.Kněžnou 11 27,7
Trutnov 20 33,3
Celkem 80 28,6
Celkem Hradec Králové 19 11,6
Jičín 22 27,7
Náchod 55 49,8
Rychnov n.Kněžnou 17 21,6
Trutnov 33 27,8
Celkem 146 26,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)