2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
muži Hradec Králové 18 22,7
Jičín 13 33
Náchod 21 38,5
Rychnov n.Kněžnou 7 18
Trutnov 11 18,7
Celkem 70 25,8
ženy Hradec Králové 31 37,2
Jičín 27 67,5
Náchod 21 37,2
Rychnov n.Kněžnou 14 35,1
Trutnov 28 46,3
Celkem 121 43,2
Celkem Hradec Králové 49 30,1
Jičín 40 50,4
Náchod 42 37,8
Rychnov n.Kněžnou 21 26,6
Trutnov 39 32,7
Celkem 191 34,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)