2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

Kraj Celkem PUD Uživatelů opiátů/opioidů Uživatelé pervitinu IUD2)
počet na 1000 os. 15–64 let heroin buprenorfin jiné opioidy celkem
Hl. m. Praha 16 200 19 2 500 5 700 700 8 900 7 300 15 800
Středočeský 2 400 3 100 600 0 700 1 700 2 200
Jihočeský 2 700 6 0 300 200 500 2 100 200
Plzeňský 1 900 5 0 0 300 400 1 500 1 700
Karlovarský 1 800 9 0 0 0 100 1 800 1 700
Ústecký 6 500 12 400 400 0 900 5 600 5 900
Liberecký 2 200 8 0 0 0 0 2 200 2 000
Královéhradecký 1 000 3 0 100 0 200 900 800
Pardubický 400 1 0 0 0 0 400 400
Vysočina 900 3 0 0 0 0 800 800
Jihomoravský 3 200 4 300 0 100 400 2 800 2 700
Olomoucký 2 400 6 0 0 100 100 2 300 200
Zlínský 1 800 5 0 0 100 100 1 700 1 500
Moravskoslezský 3 500 4 100 100 100 300 3 300 3 200
Celkem ČR 46 800 7 3 400 7 300 1 700 12 500 34 300 42 800

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)