2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

Kraj Celkem PUD Uživatelů opiátů/opioidů Uživatelé pervitinu IUD2)
počet na 1000 os. 15–64 let heroin buprenorfin celkem
Hl. m. Praha 14 900 18 3 000 5 300 8 600 6 300 13 500
Středočeský 2 400 3 100 500 600 1 800 2 100
Jihočeský 2 900 7 100 300 500 2 400 2 800
Plzeňský 2 000 5 100 100 300 1 700 2 300
Karlovarský 1 500 7 0 0 100 1 400 1 400
Ústecký 6 000 11 400 400 900 5 100 5 800
Liberecký 2 500 9 0 0 0 2 500 2 300
Královéhradecký 1 000 3 0 100 100 800 1 400
Pardubický 400 1 0 0 0 400 400
Vysočina 1 000 3 0 0 100 900 800
Jihomoravský 3 300 4 600 0 700 2 600 2 800
Olomoucký 2 600 6 100 0 100 2 500 2 200
Zlínský 1 900 5 0 0 100 1 800 1 700
Moravskoslezský 4 700 6 200 300 700 4 100 4 400
Celkem ČR 46 900 7 4 500 7 100 12 700 34 200 43 900

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)